X
  • пн.-пт. с 9.10 до 18.00
arrow back

Закон про виправлення статуту ТОВ

Закон про виправлення статуту ТОВ

Опублікований, Закон який визначає правовий статус ТОВ і ТДВ, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників. У загальних положеннях передбачено, що учасники товариства, які не повністю внесли частку вкладу, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Кількість учасників товариства не обмежується.

Закон вступає в силу 17 червня 2018 року. Через рік почне діяти частина друга статті 23 Закону - стосовно виключення померлого учасника, що має більше 50%, якщо спадкоємці не подали заяву про вступ до товариства.

Відповідно втратить силу Закон "Про господарські товариства" в частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

Протягом року з дня набрання чинності Законом положення статуту товариств, діють в частині, що відповідає законодавству станом на 17 червня 2018 року. У той же час, це не передбачено після внесення змін до статуту.

До внесення відповідних змін до Господарського кодексу при розгляді справ, відкритих за позовними вимогами про переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки) у разі порушення переважного права учасника товариства, застосовуються такі правила:

1) позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошові кошти в розмірі, сплаченими покупцем на виконання договору купівлі-продажу частки (частини частки), визначеному в ухвалі суду;

2) невиконання вимоги про внесення грошових коштів на депозитний рахунок суду є підставою для залишення позову без розгляду;

3) суд в своєму рішенні вирішує питання про перерахування грошових коштів, внесених на депозитний рахунок суду, покупцеві або про їх поверненню.

Товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту у зв'язку з приведенням його у відповідність з цим Законом до 17 червня 2019 року.

назад
-->